CVservis

Celková cena služby CVservis za jednu pracovní pozici:  9.000 KčPříplatky:

Služba „+TISK“ u jedné pracovní pozice:  500 Kč

Cena samotné tiskové inzerce je dána oficiálním ceníkem zvoleného media. Tuto cenu účtujeme bez příplatků.

Uvedené ceny jsou bez DPH 20%.

Obchodní podmínky:

V ceně je zahrnuta personální inzerce 1 pracovní pozice na klíčových pracovních serverech v 1 kraji po dobu 30 dnů, zpracování přijatých životopisů, rozřazení kandidátů podle vhodnosti, komunikace.

V případě požadavku inzerce ve více krajích je cena stanovena samostatnou kalkulací.

Dodatavel se zavazuje dodržet rozsah a kvalitu objednané služby.

U personální inzerce v tisku se cena stanoví na základě zvoleného media a objemu inzerce, bez příplatků, pouze přefakturace standardní ceny media.

CVservis | Hodolanská 32 | 779 00 Olomouc

+420 587 419 810 | cv@cvservis.cz | www.CVservis.cz